Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «ПЕРВІСНЕ НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ: ЙОГО СУТНІСТЬ І ФОРМИ» (ID:73295)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 32 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
Вступ 4
1. Загальна характеристика та еволюція розвитку капіталу 5
1.1 Сутність капіталу 5
1.2 Соціально-економічні передумови виникнення капіталу 7
2. Співвідношення відтворення індивідуального і суспільного капіталу. Основний і оборотний капітал 13
2.1 Особливості кругообігу капіталу 13
2.2 Накопичення капіталу, його джерела і результати 17
2.3 Власний капітал підприємства 21
3. Власний капітал і його українські особливості 28
Висновки 30
Список використаної літератури 32

Список литературы:

14. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. - М.: Норма, 1997.-283с.
15. Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. Основи економічної теорії, Київ: Либідь,1998.
16. Основи економічної теорії за ред. І.П. Николаєва. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 229 стор.
17. Основи економічної теорії: Політекономічсекий аспект / Отв. Ред. Г.Н. Клемко. - К.: Знанія-Прес, 2001.
18. Писаренко Т.Т. Комплексне дослідження ринку: Навч. Посіб. - Донецьк, 200.-290.
19. Політекономія (історія економічних учень, економічна теорія, світова економіка) Під ред Валової Д.В., Москва, видавництво ЗАТ "Бізнес - школа "Інтел - Синтез"", 1999 рік, 400 стор.
20. Порядинский В.Н. та ін. Підприємство в торгівлі або як вести торгово діло. - К.: Україн-форм, 1993.-162с.
21. Примак Т.А. Основы маркетинга. - К.: МАУП, 2000.-272с.
22. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Учеб. Пособие: К.: А.С.К., 2002.-556с.
23. Соболев В. Переходная инфраструктура товарных рынков. - К., 1999.-с.237.
24. Стороженко О.К., Безменова Н.А. Функции, структура и инфраструктура рынка. - К., 1999.-251с.
25. Сучасна економіка Під ред Мамедова О.Ю.,
26. Сучасний економічний словник Райзберг Б.А., Лазовській Л.Ш. Стародубцева Е.Б.; Москва - видавництво "Инфра - М", 1999.- 497 стор.
27. Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Экономическая стратегия деятельности торговых предприятий в условиях перехода к рынку. - К.: УкрИНТЭИ, 1993.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • СПІВВІДНОШЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І СУСПІЛЬНОГО КАПІТАЛУ. ОСНОВНИЙ І ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
  ЗМІСТ Вступ 2 1. Загальна характеристика та еволюція розвитку капіталу 3 1.1 Сутність капіталу 3 1.2 Соціально-економічні передумови виникнення капіталу 5 2. Співвідношення відтворення індивідуального і суспільного капіталу. Основний і оборотний капітал 11 2.1 Особливості кругообігу капіталу 11 2.2 Накопичення капіталу, його джерела і результати 15 2.3 Власний капітал підприємства 19 3. Власний капітал і його українські особливості 26 Висновки 28 Список використаної літератури 30

 • Сучасні форми первісного нагромадження капіталу
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Первісне нагромадження капіталу як основа становлення капіталістичних відносин 4 1.1. Передумови нагромадження первісного капіталу 4 1.2. Форми первісного нагромадження капіталу 8 1.3. Роль первісного нагромадження капіталу на формування капіталістичних відносин 11 Розділ 2. Сучасні форми первісного нагромадження капіталу 16 2.1. Особливості первісного нагромадження капіталу на Україні 16 2.2. Характеристика сучасного рівня нагромадження капіталу 18 2.3. Роль держави в процесі первісного нагромадження капіталу 19 Розділ 3. Формування капіталістичних відносин ринкового типу на Україні 22 3.1. Концентрація і централізація капіталу 22 3.2. Капіталістичний закон народонаселення 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 • Аналіз та оптимізація основного капіталу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи поняття основного капіталу підприємства 4 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 4 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 8 2. Аналіз використання капіталу 14 3. Аналіз руху капіталу підприємства 20 3.1. Аналіз руху власного капіталу 20 3.2. Ефективність використання капіталу 21 Висновки 25 Використана література: 27

 • Первісне мистецтво
  Зміст 1. Українська архітектура першої половини ХХ ст. 1.1 Особливості й художня мова. Основні етапи. 1.2 Київська школа 1.3 Харківська школа 1.4 Занепад модерну і його значен¬ня. 2. Первісне мистецтво 2.1. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини 2.2. Міфологічна свідомість: єдність об'єкта і суб'єкта, предмета і знака 2.3. Міфи як "педагогіка людського роду" 2.4. Прислів'я, приказки, загадки. Зародки мистецтва Література

 • Склад позикового капіталу та його класифікація
  Вступ 3 1. Теоретичні засади позикового капіталу 5 1.1 Сутність позикового капіталу та роль у фінансовому забезпеченні діяльності підприємства 5 1.2 Склад позикового капіталу та його класифікація 10 2. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу ВАТ „Укрцинк” та його класифікація 14 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 14 2.2 Аналіз складу та структури власного капіталу підприємства ВАТ «Укрцинк» 16 2.3 Аналіз складу та структури прозикового капіталу підприємства ВАТ «Укрцинк» 21 3. Оцінка впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства та фінансові результати його діяльності 25 Висновки 34 Література 36 Додатки 38

 • Сутність капіталу. Різновиди капіталу
  Вступ 3 1. Сутність капіталу 3 2. Різновиди капіталу 10 3. Фінансово-господарська діяльність підприємств, економічний зміст статутного капіталу 13 Висновки 16 Список літератури 18

 • Оцінка вартості капіталу підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 8 Розділ 2. Політика підприємства щодо формування структури капіталу 15 2.1. Вартість капіталу та міра прибутковості 15 2.2. Ризик та вартість капіталу 17 2.3. Оцінка вартості довгострокових боргів. Вартість капіталу від облігації 19 2.4. Оцінка вартості капіталу від привілейованих акцій 22 2.5. Вартість капіталу від звичайних акцій 23 Розділ 3. Розрахунок WACS 26 3.1.Застосування WACS для підрахунку вартості капіталу від випуску звичайних акцій 26 3.2. Визначення вартості капіталу за рахунок нерозподілених прибутків 26 3.3. Визначення зваженої граничної вартості капіталу 27 Висновки 31 Використана література: 33

 • Методичні підходи до управління формування активів та капіталом підприємства і його структурою
  Вступ 3 1. Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства 6 1.1. Поняття та сутність фінансового капіталу, його види 6 1.2. Структура капіталу та його складові 11 2. Методичні підходи до управління формування активів та капіталом підприємства і його структурою 14 2.1. Управління формуванням активів 14 2.2. Методи та підходи до управління капіталом 20 2.3. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою 36 3. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства 51 Висновки та пропозиції 56 Список використаної літератури 59

 • Аналіз складу та структури прозикового капіталу
  Вступ 3 1. Теоретичні засади позикового капіталу 5 1.1 Сутність позикового капіталу та роль у фінансовому забезпеченні діяльності підприємства 5 1.2 Склад позикового капіталу та його класифікація 11 2. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу ЗАТ „Азот” та його класифікація 15 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 15 2.2 Аналіз складу та структури власного капіталу підприємства ЗАТ «Азот» 17 2.3 Аналіз складу та структури прозикового капіталу підприємства ЗАТ «Азот» 22 3. Оцінка впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства та фінансові результати його діяльності 26 Висновки 37 Література 39 Додатки 41


Cгенерировано за 0.008261 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100