Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Розвиток творчої компетенції науроках української літератури» (ID:73324)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 4
1.1 Завдання викладання української літератури на сучасному етапі 4
1.2 Основні напрямки розвитку творчої роботи учнів під час аналізу художніх творів 7
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НАУРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15
2.1. Зміст та рівні перевірки знань як елемент розвитку творчої компетенції 12
2.2 Тематичне оцінювання учнів. Оцінювання самостійної роботи школярів 19
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

Список литературы:

15. Качуровський І. Містична функція літератури та українська релігійна поезія // Слово і час. - 1992. - №10. - с. 33-45.
16. Квіт С. Трагічний оптимізм Дмитра Донцова // Слово і час. - 1993. - №3. - с. 32-45.
17. Ковалів Ю. "Арфами, арфами..." // Атом серця: Українська поезія першої половини ХХ століття. - К.: Веселка, 1992. - с. 7-27.
18. Костенко Л. Геній в умовах заблокованої культури // Література Україна. - 1991. - №39.
19. Кошелівець І. Нариси з теорії літератури. - Мюнхен, 1954.
20. Крип'якевич І. Істрія України. - Львів: світ, 1990. - 270 с.
21. Крупач М. Біля джерел історіософської поезії Олени Теліги // Українське літературознавство. - 1993. - Вип. 57. - с. 95-104.
22. Куценко Л. "Спогад той, що не доснився й досі..."// Слово і час. - 1993. - №3. - с. 76-80.
23. Лавріненко Ю. Мислитель-спостережник // Українське слово: У 3 книгах. - Книга друга. - К.: Рось, 1994. - с. 151-153.
24. Лавріненко Ю. Плід дозрілості - "Серпень", остання книжка поета // Українське слово: У 3 книгах. - Книга друга. - К.: Рось, 1994. - с. 153-156.
25. Лавріненко Ю. Поет своєї епохи // Українське слово: У 3 книгах. - Книга друга. - К.: Рось, 1994. - с. 148-151.
26. Липа Ю. Бій за українську літературу // Український засів. - 1993. - №7. - с. 12-42.
27. Лисенко Н. "Лиш слово наше й пам'ять наших вчинків..." // Слово і час. - 1992. - №10. - с. 46-49.
28. Лубківська О. Моделі вияву ніцшеанської філософії в українській літературі // Сучасність. - 1995. - №4. - с. 144-147.
29. Мир философии: Книга для чтения: В 2 частях. - М.: Политиздат, 1991. - 326 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Завдання викладання української літератури на сучасному етапі
  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 4 1.1 Завдання викладання української літератури на сучасному етапі 4 1.2 Основні напрямки розвитку творчої роботи учнів під час аналізу художніх творів 7 РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НАУРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15 2.1. Зміст та рівні перевірки знань як елемент розвитку творчої компетенції 12 2.2 Тематичне оцінювання учнів. Оцінювання самостійної роботи школярів 19 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 • Тематична атестація учнів на уроках української мови та літератури
  Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 6 1.1 Поняття тематичного оцінювання та його основні форми 6 1.2 Поняття семестрового та річного оцінювання оцінювання 8 1.3 Державна підсумкова атестація та порядок виставлення балів до класного журналу 10 РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15 2.1 Шляхи розвитку творчого потенціалу .....................................................................................................15 2.2 Зміст та рівні перевірки знань як елемент розвитку творчої компетенції 25 2.3 Тематичне оцінювання учнів. Оцінювання самостійної роботи школярів 27 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

 • Розвиток творчої активності майбутніх педагогів: теорія і практика
  ЗМІСТ Вступ 5 Розділ І. Теоретичні аспекти проблеми творчості і творчої активності особистості 7 1.1. Становлення і розвиток наукових уявлень про творчість: історичні та філософські аспекти 7 1.2. Творчість: психолого-педагогічний феномен 22 1.3. Сучасні підходи щодо розуміння сутності творчості 31 1.4. Співвідношення творчості і творчої активності особистості 52 Розділ ІІ. Психолого-педагогічні передумови розвитку творчої активності майбутнього педагога 59 2.1. Активність особистості в об'єктному та суб'єктному вимірах педагогічного процесу 60 2.2. Гуманістична спрямованість педагогічного процесу як чинник стимулювання творчої активності особистості 81 2.3. Монологічна і діалогічна моделі професійної підготовки майбутніх педагогів 94 2.4. Умови розвитку творчої активності майбутнього педагога в процесі підготовки до професійної діяльності 106 Розділ ІІІ. Особливості прояву творчої активності особистості в умовах її підготовки до професійно-педагогічної діяльності у вищій школі 120 3.1. Дослідження готовності педагогів до творчої активності у професійно-педагогічній діяльності 120 3.2. Логіка і процедура формувального експерименту 133 3.3. Розвиток творчої активності студентів у процесі формування цілісності професійно-педагогічних знань 142 3.4. Способи реалізації моделей формувального експерименту 174 3.5. Творча активність студентів у процесі підготовки до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя 183 3.6. Особливості розвитку творчої активності майбутніх педагогів у процесі підготовки до правового забезпечення професійної діяльності 208 3.7. Розвиток творчої активності майбутніх педагогів у процесі підготовки до виконання функцій тьютора 235 Література 278

 • Слідчий в кримінальному процесі
  Вступ 3 1. Поняття кримінально-процесуальної компетенції слідчого 5 2. Обсяг і межі кримінально-процесуальної компетенції слідчого. 12 3. Делегування компетенції іншим слідчим та органам дізнання 21 Висновок 30 Список літератури 33

 • 1. Спадкоємність та самобутність давньоримської культури, етапи її розвитку особливості кожного із них 2. Значення творчої діяльності Л.Українки, М.Коцюбинського, В.Винниченка в оновлені української культури
  План 1. Спадкоємність та самобутність давньоримської культури, етапи її розвитку особливості кожного із них 2. Значення творчої діяльності Л.Українки, М.Коцюбинського, В.Винниченка в оновлені української культури. Список літератури.

 • Кримінально-процесуальна компетенція слідчого
  Вступ 3 1.Поняття кримінально-процесуальної компетенції слідчого. Обсяг і межі кримінально-процесуальної компетенції слідчого. 3 2. Делегування компетенції іншим слідчим та органам дізнання 11 Висновок 15 Задача1 17 Задача №2 17 Список літератури 19

 • Результати творчої діяльності згідно чинного законодавства
  ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................................... 3 1. Результати творчої діяльності згідно чинного законодавства............................. 4 1.1. Загальний огляд поняття творчої діяльності.................................................. 4 1.2. Сутність поняття творча діяльність................................................................. 7 2. Визначення поняття результатів творчої діяльності як обўекта цивільного права України................................................................................................................ 10 2.1. Правове визначення поняття результати творчої діяльності згідно цивільного права країни............................................................................................... 10 2.2. Правове визначення поняття результатів творчої діяльності згідно цивільного права України............................................................................................ 12 3. Правова охорона обўектів творчої діяльності........................................................ 17 ВИСНОВКИ.................................................................................................................. 25 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА................................................................................. 26

 • Кримінально-процесуальна компетенція слідчого
  Вступ 3 1. Поняття кримінально-процесуальної компетенції слідчого 5 2. Обсяг і межі кримінально-процесуальної компетенції слідчого 18 3. Делегування компетенції іншим слідчим та органам дізнання 25 Висновки 33 Література 36

 • Кримінально-процесуальна компетенція міліції
  Вступ. 3 1.Поняття кримінально-процесуальної компетенції міліції. 5 2.Обсяг і межі кримінально-процесуальної компетенції міліції. 9 3. Розмежування компетенції дізнавача і начальника органу міліції. 16 Висновки. 25 Література 27


Cгенерировано за 0.009085 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100