Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Українська літературна мова» (ID:73352)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 38 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План.
1. Українська мова на сучасному етапі. Закон про мову. Походження терміна "український".
2. Українська мова, її місце в суспільному житті.
3. Видатні діячі культури і українські письменники про українську мову.
4. Місце української мови серед слов'янських мов. Історична спільність східнослов'янських мов. Формування української національної мови.
5. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури.
6. Українська літературна мова. Поняття про норми української літературної мови.
7. Роль І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка в утворенні української літературної мови на народній основі. Роль українських письменників-класиків у формуванні української літературної мови.
8. Сучасна українська літературна мова. Писемна і усна форми літературної мови.
.9. Функціональні стилі української літературної мови.
10. Про культуру української мови.
11. Висновки.

Список литературы:

тлумачний словник-довідник уперше розкриває зміст ринкової, банківської валютно-фінансової термінології, визначає її застосування, подає російські відповідники. Він може стати в пригоді тим, хто має намір створити мале підприємство, відкрити банківські рахунки, купити чи продати цінні папери, укласти торговельні й біржові угоди, здійснити брокерські операції тощо.
"Російсько-український словник для ділових людей" (К., 1992) О. О. Тараненка і В. М. Бріцина є першим в українській лексикографічній практиці словником для ділових людей, в якому міститься необхідна інформація для реалізації Закону про мови у діловому спілкуванні. В ньому дається переклад активної широковживаної і спеціальної лексики російської мови, що стосується сфер управління і обслуговування економічної та комерційної діяльності, приватнопідприємницької практики тощо, на українську мову. У додатку до словника подаються зразки оформлення різного роду ділової документації. Словник розрахований на широке коло читачів.
Слід також назвати працю М. І. Молдуванова і Г. М. Сидорової "Сучасний діловий документ" (К., 1992), що є своєрідним довідником, В якому подаються зразки найважливіших документів українською мовою. Книга знайомить з класифікацією, систематизацією та правилами складання і оформлення різних видів управлінських документів. Вона може стати в пригоді широкому колу ділових людей, зокрема, керівникам підприємств, підприємцям, спеціалістам різноманітних за формою власності підприємств та установ, студентам і працівникам економічних вузів тощо.
Крім алфавітних словників, існують словники неалфавітні, які називаються тезаурусами. Такі словники є звичайними в китайській мові, в якій, як відомо, письмо не алфавітне. Термін тезаурус (від грец. скарб) означає сукупність понять з певної галузі науки, нагромаджених людиною або колективом. У вузькому розумінні тезаурус - це словник для пошуку слів якоїсь мови за їхнім змістом. Такий словник є в англійській мові, він називається "Тезаурус англійських слів і виразів". Вперше опублікований в 1852 р., він видавався 200 разів.
Наявність неалфавітних словників свідчить про те, що алфавіт
ний принцип у словниковій справі є лише однією з можливих форм
реєстрації слів.
6. Отже, словники, що є зібранням мовних багатств української мови і укладанням яких займається українська лексикографія, відіграють в житті суспільства велику роль. Маючи здебільшого нормативний характер, вони забезпечують уніфікацію усної та писемної форм української літературної мови в суспільстві. Особливе місце в цьому плані належить лінгвістичним словникам, зокрема тлумачним, перекладним, орфоепічним, орфографічним, синонімічним, фразеологічним та іншим. Енциклопедичні словники є важливим джерелом необхідної інформації, в них можна знайти відповідь на будь-яке питання.
Словник - це друг, порадник і помічник кожної освіченої людини, а особливо того, хто вчиться, оскільки правильність вимови і написання слів, а також точність у доборі слів та їх форм - ознаки загальної культури людини.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Українська літературна мова та її норми
  ПЛАН Вступ І. Українська літературна мова та її норми. 2. Українська літературна мова та її норми 3. Стилі сучасної української літературної мови 4. Ділова українська мова як різновид літературної мови Висновки Список літератури

 • Українська літературна мова
  План. 1. Українська мова на сучасному етапі. Закон про мову. Походження терміна "український". 2. Українська мова, її місце в суспільному житті. 3. Видатні діячі культури і українські письменники про українську мову. 4. Місце української мови серед слов'янських мов. Історична спільність східнослов'янських мов. Формування української національної мови. 5. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури. 6. Українська літературна мова. Поняття про норми української літературної мови. 7. Роль І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка в утворенні української літературної мови на народній основі. Роль українських письменників-класиків у формуванні української літературної мови. 8. Сучасна українська літературна мова. Писемна і усна форми літературної мови. .9. Функціональні стилі української літературної мови. 10. Про культуру української мови. 11. Висновки.

 • Українська національна та літературна мова
  Зміст Вступ 2 1. З історії становлення та розвитку української мови 4 1.1. Проблема періодизації розвитку української мови 5 2. Українська національна та літературна мова. 6 3. Тенденції розвитку української літературної мови 17 на сучасному етапі 17 Висновок 19 Література 23

 • Українська мова на лінгвістичній карті світу
  Зміст Вступ 2 1. З історії становлення та розвитку української мови 4 2. Українська національна та літературна мова. 5 3. Тенденції розвитку української літературної мови 14 на сучасному етапі 14 Висновок 16 Література 19

 • Проблеми, різні теорії та версії походження української мови
  Зміст Вступ 2 1. Проблеми, різні теорії та версії походження української мови 3 2. Українська мова від часів Київської Русі до ХІХ ст. 6 3. Чому на заході українська мова , а на сході російська 10 4. Українська мова ХХ ст. 13 5. Українська мова на сучасному етапі 14 Висновок 16 Література 16

 • Українська мова від часів Київської Русі до ХІХ століття
  План Вступ 3 1. Українська мова від часів Київської Русі до ХІХ століття 5 2. Українська мова у ХХ столітті 11 3. Сучасна українська мова 13 Резюме 17 Заява 18 Список використаної літератури 19

 • Мова і свідомість
  Вступ 3 1. Свідомість і мова 4 2. Українська мова і свідомість народу 5 3. Національна свідомість і національна мова 8 Висновки 10 Список використаних джерел 11

 • Україна,мова та походження
  Зміст Вступ 2 1. Походження назви “Україна” 3 2. Походження української мови 6 3. Місце української мови серед слов’янських мов 7 4. Закон про мови в УРСР 7 5. Літературна мова - нормалізована і легітимізована загальноукраїнська мова 8 Висновки 9 Використана література 10

 • 20603 Контрольна з української мови
  Зміст 1. Поняття «українська національна мова», «літературна мова», основні ознаки літературної мови……………………………………………………… 2. Поняття писемного мовлення, способи його передачі……………………… 3. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови та їх вияв у професійному спілкуванні……………………………………………………. 4. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови та їх вияв у професійному спілкуванні…………………………………………………… 5. Провідміняйте подані числівники як кількісні і як порядкові…………….. 6. Відредагуйте речення………………………………………………………… Список використаної літератури……………………………………………….


Cгенерировано за 0.005508 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100