Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ТИПУ» (ID:73403)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ 5
1.1 Поняття господарських товариств в Україні: основні аспекти виникнення і припинення діяльності 5
1.2 Класифікація господарських товариств по характеру об'єднання 13
РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 16
2.1 Види акціонерних товариств, їх порівняльна характеристика 16
2.2 Характеристика діяльності акціонерних товариств закритого типу 28
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

Список литературы:

16. Уманцив Р., Уманцив Ю., Лисенко О. "Деякі економіко-правові аспекти функціонування об'єднання підприємств в Україні". Підприємництво, господарство і право.-1997-№ 5
17. Хом'як С. "Ви вирішили ліквідовувати товариство - як це зробити?" Баланс.- 1998- № 31
18. Чубарь А. "Організаційно-правові форми діяльності транснаціональних компаній". Бізнес.-1998 - №18
19. ШАКУНВ.І., Мельник П.В. Правові аспекти підприємницької діяльності. Київ. Джерела.- в 1997 р.
20. Шовкун І. "Законодавчі аспекти створення холдінгових компаній". Закон і бізнес.- 1994
21. Шемшученко Ю.С. Юридичний довідник підприємця
22. Ліпкан В. Правове регулювання положення прийняття на роботу // Міліція Україні. - 2001.-.№ 8. - С. 24 - 25.
23. Людіна і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. - 1995. - №8. - С. 23-25
24. Макиенко А.В., Борбат А.В. Зміст і поняття трудового договору. - К.: Наука, 1999.
25. Маклаков Г.Ю. Ріжков Е.В. Методологічні підходи до вдосконалення юридичних гарантій // Проблемі правознавства: Збірник наукових статей Донецького інституту внутрішніх справ МВС України при Донецькому державному університеті. - Донецьк: НДІРВВ Д1ВС МВС України - 2001. - № 2. - С. 121 - 133.
26. Офіційній вісник України. - 1998 - №45. - С. 12-15

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Правові основи організації та функціонування різних видів акціонерних товариств
  ЗМІСТ Вступ 3 Глава І. Характеристика акціонерних товариств як самостійних суб'єктів господарювання 5 1.1. Поняття, ознаки та види акціонерних товариств 5 1.2. Правовий режим та джерела формування майна акціонерного товариства 13 1.3. Правовий статус засновників та учасників акціонерних товариств 18 Глава 2. Правові основи організації та функціонування різних видів акціонерних товариств 25 2.1. Порядок створення відкритих та закритих акціонерних товариств 25 2.2. Організація управління і діяльності закритого та відкритого акціонерних товариств 29 Глава 3. Порівняльна характеристика відкритого та закритого акціонерного товариства 34 3.1. Спільні риси відкритих та закритих акціонерних товариств 34 3.2. Критерії розмежування та особливості відкритих та закритих акціонерних товариств 37 Висновки 40 Література і нормативні акти 43

 • Напрямки та шляхи вдосконалення механізму функціонування акціонерних товариств в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Акціювання, як матеріальна основа приватизації 5 1.1 Економічні засади акціонерної форми власності 5 1.2 Акції та інші цінні папери акціонерних товариств 13 2. Економічні засади функціонування акціонерних товариств 20 2.1. Принципи і порядок організації діяльності акціонерних товариств 20 2.2 Порівняльно - правова характеристика відкритого і закритого акціонерних товариств 22 2.3 Особливості створення відкритого і закритого акціонерних товариств 25 2.4 Статутний фонд акціонерного товариства 31 3. Напрямки та шляхи вдосконалення механізму функціонування акціонерних товариств в Україні 40 Висновки 44 Література 48

 • Закрите акціонерне товариство: його правовий статус
  З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Поняття господарського товариства 5 1.1. Визначення і правові ознаки господарського товариства 5 1.2. Класифікація господарських товариств 16 Розділ 2. Закрите акціонерне товариство: його правовий статус ……20 2.1. Поняття закритого акціонерного товариства 20 2.2. Порівняльна характеристика закритого і відкритого акціонерних товариств 23 2.3. Установчі документи закритого акціонерного товариства 25 2.4. Створення закритого акціонерного товариства 27 2.5. Припинення діяльності закритого акціонерного товариства 35 Розділ 3. Правовий режим функціонування закритого акціонерного товариства 45 3.1. Майно і майнові права в закритому акціонерному товаристві 45 3.2. Правовий режим акцій закритого акціонерного товариства 52 Розділ 4. Структура закритого акціонерного товариства 60 4.1. Органи і посадові особи закритого акціонерного товариства 60 4.2. Загальні збори товариства 62 4.3. Правління 67 4.4. Спостережна рада 68 4.5. Ревізійна комісія 73 Розділ 5. Акціонери і працівники товариства 75 5.1. Правовий статус акціонера 75 5.2. Організація управління і діяльності закритого акціонерного товариства 80 5.3. Держава в ролі акціонера 91 5.4. Розмежування акціонерів і працівників 96 5.5. Відповідальність учасників корпоративних відносин 100 Висновок 107 Список використаної літератури 110

 • Загальна характеристика правового положення акціонерних товариств
  Зміст 1. Загальна характеристика правового положення акціонерних товариств 3 2. Захист права власності. Цивільно-правові засоби захисту права власності, їх класифікація 6 3. Особисті немайнові права подружжя 11 Література 15

 • Аналіз діяльності акціонерних товариств та механізмів її регулювання
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні положення щодо акціонерних товариств 4 1.1 Створення акціонерних товариств: історична довідка 4 1.2 Роль акціонерного товариства у ринкових умовах функціонування 7 2. Аналіз розвитку акціонерних товариств в Україні 11 2.1 Розвиток акціонерних товариств в Україні 11 2.2 Концентрація акціонерного капіталу в Українській промисловості 14 2.3 Аналіз діяльності акціонерних товариств та механізмів її регулювання (на прикладі підприємств Дніпропетровщини) 21 3. Проблемні питання у сфері функціонування акціонерних товариств та шляхи їх вирішення 33 3.1 Підвищення економічної безпеки акціонерних товариств 33 3.2 Удосконалення правового статусу акціонерних товариств 35 Висновки 43 Література 46

 • ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  Зміст ВСТУП 2 1. Поняття і правовий статус закритого акціонерного товариства 3 2. Установчі документи закритого акціонерного товариства 4 3. Створення закритого акціонерного товариства 5 4. Припинення діяльності закритого акціонерного товариства 7 ВИСНОВКИ 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 • Загальна характеристика цінних паперів
  Вступ Загальна характеристика цінних паперів. 1.1. Характеристика відносин ринку цінних паперів. Історія ринку цінних паперів. Функції ринку цінних паперів. Розділ 2. Особливості приватизації акціонерного суспільства закритого типу "Малюк". 3.1. Загальна характеристика АОЗТ "Малюк" 3.2. Створення і діяльність акціонерного суспільства закритого типа "Малиш". III. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. ВИСНОВОК Список використаної літератури

 • Визначення та сутність акціонерних товариств
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1.Основні положення: 5 1.1 Визначення та сутність акціонерних товариств 5 1.2 Види акціонерних товариств 10 2. Аудиторська перевірка акціонерних товариств 12 2.1 Аналіз стану бухгалтерського обліку та звітності акціонерних товариств 12 2.2 Аналіз показників фінансового стану акціонерних товариств 18 2.3 Аудит обліку фінансових результатів 19 2.4 Аудит обліку забов’язань 22 3. Аудиторський висновок, його склад та основні розділи 27 Висновки та пропозиції 29 Список використаної літератури 32 Додатки 34

 • Корпоративное управление
  Вступ3 1. Види акціонерних товариств.4 2. Права й обов'язки акціонерів.5 Висновки14 3. Складіть статут відкритого акціонерного товариства.15Література16


Cгенерировано за 0.008838 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100