Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Характерні риси акта застосування норм права» (ID:73464)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 15 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
1. Поняття та основні риси застосування юридичних норм. 4
2. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види. 5
3. Загальні вимоги правильного застосування правових норм 6
4. Основні стадії застосування правових норм. 6
Висновок 13
Література 15

Список литературы:

Література
1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Новый Юрист. 1998
2. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К.:Юрінком,1997
3. Лившиц Р.З. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1994
4. Основи держави і права: Навчальний посібник/ С.Д.Гусарєв, Р.А.Калюжний, А.М.Колодій та інші; За редакцією А.М.Колодія і А.Ю.Олійника.-К,:Либідь, 1997
5. Основи держави і права України: Навчальний посібник/ М.О.Навроцький, М.І.Костюк, П.М.Рабінович та інші; За редакцією Д.С.Карпина-Львів, "Вільна Україна" 1994
6. Основи загальної теорії держави і права: Навчальний посібник/ П.М.Рабінович. - К.:ШСДО,1995.
7. Основи теорії права: Навчальний посібник/ А.А.Нечитайленко - Харків, 1998.
8. Право:підручник/ А.И.Косаров, М.В.Малинкович, С.Д.Покревская і ін., під ред. Н.А.Тепловой і М.В.Малинкович. -М.:Закон и право, ЮНИТИ, 1998.
9. Правознавство. За ред. М. Настюка. Друге видання. Л., Світ, 1995.
10. Правознавство: підручник /за ред. Настюка М. - Львів: Світ, 1995.
11. Сумський Д.О. Основи держави та права: Навч. посібник. К., 1999. 189 с.
12. Теория государства и права: Підручник/ під ред. В.М.Корельського і В.Д.Перевалова - М., 1999.
13. Теория государства и права: Учебник для ВУЗов. М., ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
14. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. К., Програма Л, 1995.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Поняття та основні риси застосування юридичних норм
  Зміст Вступ 3 1. Поняття та основні риси застосування юридичних норм. 4 2. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види. 5 3. Загальні вимоги правильного застосування правових норм 6 4. Основні стадії застосування правових норм. 6 Висновок 13 Література 15

 • ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА
  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. НОРМЫ ПРАВА 5 1.1. Понятие и черты норм права 5 1.2. Структура норм права. Соотношение нормы и статьи (пункта) нормативного акта 10 1.3. Классификация норм права 12 ГЛАВА 2. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 18 2.1. Понятие и значение толкования норм права 18 2.2. Уяснение смысла норм права (приемы толкования) 22 2.3. Результаты толкования (толкование норм права по объему) 26 2.4. Разъяснение норм права 28 2.5. Юридическая практика 31 ВЫВОДЫ 33 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35

 • Реализація норм права
  Зміст Вступ 3 1. Поняття і основні форми реалізації норм права 5 2. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права 8 2.1. Поняття, основні ознаки та стадії застосування норм права 8 2.1.1. Поняття, основні ознаки застосування норм права 8 2.1.2. Стадії застосування норм права 11 2.1.3. Основні вимоги до правильного застосування норм права 17 2.2. Поняття, ознаки і види актів застосування норм права 18 2.2.1. Поняття та ознаки актів застосування норм права 18 2.2.2. Види актів застосування норм права 21 3. Прогалини у праві. Аналогія закону і аналогія права 24 3.1. Прогалини у праві і способи їх усунення 24 3.2. Аналогія закону і аналогія права Субсидіарне застосування норм права 26 Висновки 29 Література 33

 • Види реалізації правових норм
  З М І С Т ВСТУП С. 4-6 ГЛАВА 1. Види реалізації правових норм. С. 7-16 1. Використання норм права. С. 17-21 2. Виконання норм права. С. 22-23 З. Дотримання норм права. С. 24-27 ГЛАВА 2. Поняття застосування правових норм, його значення в реалізації права. 1. Поняття застосування правових норм, його значення в реалізації права та акти застосування норм права. С. 42-48 2. Стадії застосування правових норм. С. 28-41 ГЛАВА 3. Тлумачення закону та підзаконних актів. Прогалини в праві (застосування права за аналогією). С. 49-64 ВИСНОВОК С.65 ЛІТЕРАТУРА С.66-67

 • Реалізація норм права
  ЗМІСТ І. Вступ 3 ІІ. Розділ І. Реалізація норм права: поняття та форми 5 1. Поняття “реалізація права” 5 2. Форми реалізації норм права 9 ІІІ. Розділ ІІ. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації 12 1. Загальна характеристика застосування норм права 12 2. Ознаки та основні стадії застосування норм права 14 ІV. Розділ ІІІ. Характеристика окремих стадій застосування норм права 17 1. Встановлення фактичних обставин справи 17 2. Встановлення юридичної основи справи Винесення рішення по справі 19 V. Висновки 24 VІ. Список літератури і нормативних актів 26

 • "Адміністративно-правові норми".
  ПЛАН Вступ 1. Поняття, ознаки та структура адміністративно-правових норм. - Поняття адміністративно-правових норм. - Характерні риси адміністративно-правових норм. - Структура адміністративно-правових норм. - Дія адміністративно-правової норми в часі. - Джерела адміністративно-правових норм. - Реалізація адміністративно-правових норм. 2. Класифікація адміністративно-правових норм. - Поняття класифікації адміністративно-правових норм - Класифікація адміністративно-правових норм. 3. Адміністративне законодавство. Нормативні джерела, які регулюють діяльність ОВС. - Правові засадами діяльності і управління органами внутрішніх справ; - регулювання питання про застосування, придбання, зберігання спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Висновок Список використаної літератури

 • "Норми права та інші соціальні норми"
  Зміст Вступ 3 1.1. Поняття соціальних норм 4 1.2. Норми моралі в суспільстві 6 1.3. Корпоративні норми суспільства 8 1.4. Соціально-технічні норми 9 Розділ 2. Норма права: поняття, види 10 2.1. Поняття, ознаки й види норм права 10 2.2. Структура норми права 13 2.3. Місце норм права в системі соціальних норм 15 2.4. Взаємодія норм права з іншими соціальними нормами 17 Розділ 3. Ефективність норм права 20 3.1. Поняття реалізації норм права та її форми 20 3.3. Основні стадії процесу застосування норм права 24 3.4. Прогалини в праві та засоби їх усунення і подолання 33 Висновки 35 Список використаної літератури 37

 • Соціальне призначення та поняття реалізації норм права
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Соціальне призначення та поняття реалізації норм права 5 Розділ ІІ. Правозастосування як форма реалізації норм права 8 2.1. Застосування норм права: поняття, основні ознаки та значення 8 2.2. Поняття, ознаки і види актів застосування норм права 18 Розділ ІІІ. Прогалини у праві: причини та способи подолання 23 3.1. Прогалини у праві і способи їх усунення 23 3.2. Випадки застосування аналогії права та аналогії закону 25 Висновки 27 Література 29

 • Поняття та види соціальних норм права
  План: 1. Поняття та види соціальних норм права. 2. Юридичні правові норми. 2.1. Поняття й ознаки правової норми. 2.2. Види правової норми. 2.3. Структура правової норми. 3. Співвідношення правової норми статті нормативно-правового акта. 3.1. Прийоми та способи викладу правових норм у статтях нормативно-правового акта.


Cгенерировано за 0.015898 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100