Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Кримінально-правова, криміналогічна та криміналістична характеристики хуліганства, їх класифікація та елементи» (ID:73465)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 29 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА, КРИМІНАЛОГІЧНА ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУЛІГАНСТВА, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ 4
1.1 Кримінально-правова характеристика та класифікація хуліганства 4
1.2. План затримання підозрюваного 11
РОЗДІЛ 2. ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА 15
2.1. Особливості порушення кримінальної справи 15
2.2. Початковий етап розслідування. 18
2.3 Першочергові слідчі дії 22
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОІ ЛІТЕРАТУРИ 28

Список литературы:

№3 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 4 червня 1993 року №3 'Про судову практику в справах про хуліганство' //Бюлетень.... - с. 171 //.
17. Предупреждение й раскрьітие хулиганства. /Под ред. В.И.Жиліна.-М.:1962.-75с.
18. Радянська криміналістика./Під ред. В.П.Колмакова.-К.:1973.-296с.
19. П.Расследование уголовнмх дел./ГІод ред. П.П.Михайленко.-К.:196б.-814с.
20. Расследование преступлений протав личности, порядкауправления, общественного порядка й общественной безопасности. ЯІодред. А-М.Сербулова.-К.: 1975. -207с.
21. Советская криминалистика: Методика расследования отдельннх видов преступлений.ЯІод ред. В.К.Лисиченко.-К.: 1988.-405с.. Ухвала судової колегії Верховного Суду України у справі К. //Рад. право.- 1990.-№10.-с.85-86//
22. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе.-М.:1981.-104с

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА
  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА, КРИМІНАЛОГІЧНА ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУЛІГАНСТВА, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ 4 1.1 Кримінально-правова характеристика та класифікація хуліганства 4 1.2. План затримання підозрюваного 11 РОЗДІЛ 2. ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА 15 2.1. Особливості порушення кримінальної справи 15 2.2. Початковий етап розслідування. 18 2.3 Першочергові слідчі дії 22 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОІ ЛІТЕРАТУРИ 28

 • Кримінально-правова та криміналістична характеристика хуліганства, їх класифікація та елементи
  ЗМІСТ Вступ… Розділ 1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика хуліганства, їх класифікація та елементи. 1.1. Кримінально-правова характеристика та класифікація хуліганства. 1.1.1. Поняття хуліганства. 1.1.2. Об'єкт злочинного посягання. 1.1.3. Об'єктивна сторона хуліганства. 1.2. Криміналогічна характеристика хуліганства. 1.2.1. Злочини, вчинені дорослими хуліганами. 1.2.2. Злочини, вчинені неповнолітніми хуліганами. 1.3 . Криміналістична характеристика хуліганства. 1.3.1. Місце, час, обстановка, спосіб скоєння хуліганства. 1.3.2. Предмет злочинного посягання. 1.3.3. Особистість потерпілого і злочинця (суб'єкт та суб'єктивна сторона). 1.3.4. Слідова картина. Розділ 2. Методика розслідування хуліганства. 2.1. Поняття методики розслідування хуліганства, її мета та структура. 2.2. Першопочатковий етап розслідування та слідчі дії на цьому етапі. 2.2.1. Підстави до порушення кримінальної справи. 2.2.2. Типічні слідчі ситуації, виникаючі на цьому етапі. 2.2.3. Особливості порушення кримінальної справи.Приводи та першопочаткові слідчі.Огляд місця події, допит потерпілого та свідка. 2.3. Послідуючий етап розслідування. 2.3.1. Типічні слідчі ситуації. 2.3.2. Послідуючі слідчі дії. 2.4 Профілактична діяльність слідчого. Виявлення причин та умов сприяючих скоєнню данного виду злочину і міри по їх усуненню. 3. Висновок. 4. Література. 5. Додатки.

 • Методика розслідування хуліганства
  ЗМІСТ Вступ… Розділ 1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика хуліганства їх класифікація та елементи. 1.1. Кримінально-правова характеристика та класифікація хуліганства. 1.1.1. Поняття хуліганства. 1.1.2. Об'єкт злочинного посягання. 1.1.3. Об'єктивна сторона хуліганства. 1.2. Криміналогічна характеристика хуліганства. 1.2.1. Злочини, вчинені дорослими хуліганами. 1.2.2. Злочини, вчинені неповнолітніми хуліганами. 1.3 . Криміналістична характеристика хуліганства. 1.3.1. Місце час обстановка спосіб скоєння хуліганства. 1.3.2. Предмет злочинного посягання. 1.3.3. Особистість потерпілого і злочинця (суб'єкт та суб'єктивна сторона). 1.3.4. Слідова картина. Розділ 2. Методика розслідування хуліганства. 2.1. Поняття методики розслідування хуліганства її мета та структура. 2.2. Першопочатковий етап розслідування та слідчі дії на цьому етапі. 2.2.1. Підстави до порушення кримінальної справи. 2.2.2. Типічні слідчі ситуації виникаючі на цьому етапі. 2.2.3. Особливості порушення кримінальної справи.Приводи та першопочаткові слідчі.Огляд місця події допит потерпілого та свідка. 2.3. Послідуючий етап розслідування. 2.3.1. Типічні слідчі ситуації. 2.3.2. Послідуючі слідчі дії. 2.4 Профілактична діяльність слідчого. Виявлення причин та умов сприяючих скоєнню данного виду злочину і міри по їх усуненню. 3. Висновок. 4. Література.

 • ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ХУЛІГАНСТВО
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛІГАНСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 5 1.1. Поняття хуліганства та кримінальна відповідальність за його вчинення 5 1.2. Об'єкт хуліганства 7 1.3. Об'єктивна сторона хуліганства. 7 1.4. Суб'єкт та суб'єктивна сторона хуліганства 10 1.5. Кваліфікуючі ознаки хуліганства. 12 РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ХУЛІГАНСТВО 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

 • " Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів "
  План Стр. 1. Методика розслідування окремих видів злочинів . . . . . . 3 2. Система та завдання методики розслідування окремих видів злочинів . . . . . . 4 3. Первинні матеріали про вчинений злочин,первинні і наступні слідчі дії . . . . . . 5 4. Поняття і види слідчих ситуацій . . . . . . 6 5. Поняття криміналістичної характеристики та її співвідношення з кримінально-правовою, кримінологічною та психологічною характеристиками . . . . . . 7 6. Елементи криміналістичної характеристики окремих видів злочинів . . . . . . 9 7. Значення криміналістичної характеристики окремих видів злочинів у розробці методики розслідування . . . . . . 13

 • Поняття хуліганства та його особливості
  ПЛАН Вступ 3 1. Поняття хуліганства та його особливості 5 1.1. Особливості об'єкта та об'єктивної сторони хуліганства 5 1.2. Суб'єкт та суб'єктивна сторона хуліганства 7 1.3. Кваліфікуючі ознаки хуліганства 9 2. Поділ хуліганства на види 11 2.1. Просте хуліганство 11 2.2. Злісне хуліганство 13 2.3. Особливо злісне хуліганство 15 3. Проблеми застосування кримінального законодавства про хуліганство 17 Висновки 25 Література і нормативні акти 27

 • Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства
  З М І С Т I. Вступ............................................................................................................... II. Глава І. Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства......................... 1.Обєкт хуліганства....................................................................................... 2.Обєктивна сторона хуліганства................................................................. 3.Субєкт хуліганства...................................................................................... 4.Субєтивна сторона хуліганства................................................................. ІІІ. Глава ІІ. Види хуліганства............................................................................. 1.Злісне хуліганство...................................................................................... 2.Особливо злісне хуліганство..................................................................... ІV. Глава ІІІ. Застосування покарання за хуліганство...................................... V. Висновок......................................................................................................... VI. Законодавство і практика його застосування.............................................. VII. Список використаної літератури..................................................................

 • Поняття хуліганства та його особливості
  ПЛАН Вступ 3 1. Поняття хуліганства та його особливості 5 1.1. Місце хуліганства в системі злочинів Кримінального кодексу України 5 1.2. Особливості об'єкта та об'єктивної сторони хуліганства 7 1.3. Суб'єкт та суб'єктивна сторона хуліганства 9 1.4. Види хуліганства 11 2. Юридична характеристика кваліфікуючих ознак хуліганства 16 2.1. Хуліганство вчинене групою осіб 16 2.2. Хуліганство вчинене особою, раніше судимою за хуліганство чи пов'язане із опором представникові влади або представникові громадськості 18 2.3. Хуліганство вчинене із застосуванням зброї 19 3. Проблеми застосування кримінального законодавства про хуліганство 21 Висновки 29 Література і нормативні акти 31

 • Юридична характеристика кваліфікуючих ознак хуліганства
  ПЛАН Вступ 3 1. Поняття хуліганства та його особливості 5 1.1. Місце хуліганства в системі злочинів Кримінального кодексу України 5 1.2. Особливості об'єкта та об'єктивної сторони хуліганства 7 1.3. Суб'єкт та суб'єктивна сторона хуліганства 9 1.4. Види хуліганства 11 2. Юридична характеристика кваліфікуючих ознак хуліганства 16 2.1. Хуліганство вчинене групою осіб 16 2.2. Хуліганство вчинене особою, раніше судимою за хуліганство чи пов'язане із опором представникові влади або представникові громадськості 18 2.3. Хуліганство вчинене із застосуванням зброї 19 3. Проблеми застосування кримінального законодавства про хуліганство 21 Висновки 29 Література і нормативні акти 31


Cгенерировано за 0.008285 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100