Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Забезпечення права на захист» (ID:73611)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 19 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План:


Вступ. 2
Забезпечення права на захист. 4
Обвинувачений. 5
Процесуальні права і обов`язки обвинуваченого (підсудного). 5
Захисник. 6
Обов`язкова участь захисника. 7
Відмова від захисника. 7
Порядок призначення захисника. 8
Процесуальні права і обов`язки захисника. 9
Захист у кримінальному судочинстві. 10
Висновки. 15
Використана література: 17
Сноски: 18

Список литературы:

Сноски:

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Забезпечення права особи на захист в нормативно – правових актах
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Забезпечення права особи на захист в нормативно – правових актах 6 1.1 Конституційне забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист 6 1.2 Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини 8 2. Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого, підсудного 11 2.1. Визначення поняття підозрюваного, обвинуваченого, підсудного 11 2.2. Право на захист підозрюваного, обвинуваченого та підсудного 12 3. Роль захисника у кримінальному судочинстві 26 Висновки та пропозиції 30 Список використаної літератури 32

 • Правовий захист авторського права
  План 1. Авторське право і суміжні права 3 1.1 Об'єкти авторського права 3 1.2 Суб'єкти авторського права 5 2. Цивільно-правові засоби захисту інтелектуальної власності 7 2.1 Захист права на відкриття 8 2.2 Забезпечення захисту патентного права (промислової власності) 9 Список використаної літератури 11

 • Право обвинуваченого на захист у стадії попереднього розслідування
  План Вступ 4 Розділ 1. Поняття і значення принципу забезпечення підозрюваному, підсудному права на захист. 6 1.1. Застосування Конституції України при здійсненні правосуддя 6 1.2. Захист конституційних прав людини у кримінальному судочинстві Україні 16 1.3. Участь захисника у справах осіб, що не досягли віку з якого можлива кримінальна відповідальність. Обов'язковість участі захисника в кожній кримінальній справі. 25 Розділ ІІ. Право обвинуваченого на захист у стадії попереднього розслідування 34 2.1. Дії захисника у стадії попереднього розслідування 34 2.2. Зв'язок права обвинуваченого на захист з презумпцією невинуватості 41 Розділ 3. Право підсудного на захист у стадії судового розгляду 45 Розділ 4. Обов'язки органів попереднього розслідування та суду щодо забезпечення права обвинуваченого (підозрюваного) на захист 53 4.1 Правовідносини між державою, органами попереднього розслідування та суду і обвинуваченим (підозрюваним) 53 4.2. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду 59 Розділ 5. Принцип забезпечення підозрюваному обвинувачуваному, підсудному права на захист за кордоном ( на прикладі Російської Федерації ) 67 Висновок 70 Нормативні акти та література 72

 • Припинення права власності
  Зміст Вступ 2 1. Загальна характеристика права власності 3 1.1. Поняття власності та права власності 3 1.2. Зміст права власності 3 1.3. Форми та види права власності 7 2. Припинення права власності 11 2.1. Законодавчі підстави припинення права власності 11 2.2. Примусове припинення права власності 11 2.3. Перспективи націоналізації як підстави примусового припинення права власності 14 3. Захист права власності 16 3.1. Охорона та захист права власності: співвідношення понять 16 3.2. Способи захисту права власності 16 3.3. Захист права власності в Європейському суді з прав людини 18 Висновок 21 Література 23

 • Державний захист працівників суду і правоохоронних органів
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів 4 1.1 Спеціальні заходи забезпечення безпеки 5 1.2 Органи, які забезпечують безпеку, їх права та обов’язки 8 2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 12 2.1 Права і обов’язки осіб, щодо яких здійснюються заходи забезпечення безпеки, та органів, які її забезпечують 14 2.2 Заходи забезпечення безпеки 16 2.3 Застосування і скасування заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист 20 Висновок 23 Список використаної літератури 25

 • Право інтелектуальної власності. Захист інтелектуальної власності.
  План ВСТУП 2 1. Поняття і види права інтелектуальної власності 4 1.1 Авторське право і суміжні права 6 1.2 Об'єкти авторського права 6 1.3 Суб'єкти авторського права 8 2. Цивільно-правові засоби захисту інтелектуальної власності 9 2.1 Захист права на відкриття 11 2.2 Забезпечення захисту патентного права (промислової власності) 12 Список використаної літератури 15

 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 4 1.1. Загальна характеристика міжнародно-правових актів, що гарантують право на захист 4 1.2. Право на захист відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав та основних свобод людини 8 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 17 2.1. Презумпція невинуватості, як основа права на захист 17 2.2. Окремі аспекти політико-правових гарантій захисту учасників кримінального судочинства в Україні 23 2.3. Особи, які захищають та представляють інтереси інших осіб 30 2.3.1.Обов'язкова участь захисника. 32 2.3.2. Відмова від захисника і його заміна. 32 2.3.3. Порядок призначення захисника. 33 2.3.4. Процесуальні права та обов'язки захисника. 34 2.3.5. Представники потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача 36 2.3.6. Законні представники неповнолітнього потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та підсудного 36 РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЗЛОЧИНУ У КОНТЕКСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ 38 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

 • Форми та види права власності по законодавству України
  З М І С Т В С Т У П 2 Розділ 1. Власність як економічна і правова категорія 4 1.1. Історичний розвиток регулювання права власності в Україні. 4 1.2. Загальна характеристика власності та права власності. 8 1.3. Набуття та припинення права власності за законодавством України. 14 Розділ 2. Форми та види права власності по законодавству України. 17 2.1. Суб'єкти і об'єкти права власності. 17 2.2. Форми власності. 19 Розділ 3. Захист права власності 22 3.1. Поняття захисту права власності. 22 3.2. Віндикаційний позов, як способ захисту права власності. 24 3.3. Захист прав власника віл порушень, не поєднаних з позбавленням володіння 28 3.4. Забезпечення рівної можливості захисту різних форм власності. 30 ВИСНОВОК 32 ЛІТЕРАТУРА: 34

 • Проаналізуєте зміст права на судовий захист
  1. Проаналізуєте зміст права на судовий захист. 3 Вступ 3 1. Механізм права на судовий захист 4 2.Системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина 6 Висновки 12 Практичні завдання 12 Література: 16


Cгенерировано за 0.005874 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100