Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УШКОДЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ТА СМЕРТІ ГРОМАДЯНИНА, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВИКОНАННЯМ НИМ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ» (ID:73614)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 35 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ГРОМАДЯН 10
1.1 Державна політика у галузі охорони праці 10
1.2 Законодавчі акти та норми, що забезпечують юридичні гарантії на охорону праці 16
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УШКОДЖЕННЯ ТА СМЕРТЬ ГРОМАДЯНИНА, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВИКОНАННЯМ НИМ ТРУДОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 23
2.1 Основні умови організації охорони праці на підприємстві як один із елементів запобігання нещасних випадків на підприємстві 23
2.2 Відповідальність роботодавця 29
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

Список литературы:

47. Праця і зарплата. - 1999. - №11. - С. 18-31.Праця і зарплата. - 1999. - №33. - Грудень.
48. Праця і зарплата. -1995. - №7.
49. Праця і зарплата. -1999.- №12. - Червень
50. Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи //Закон і практика. - К., 1996.
51. Прокопенко В.І. Трудове право України. Підручник. - Харків., 1998. - 234 с.
52. Прокопенко В.Й. Трудове право: Курс лекций: Для студентов юрид. вузов й факультетов. - К.: Вентури, 1996. - С. 184.
53. Р.Н. Лыгин, А.П. Толмачев. Трудовое право /конспект лекций/, - М.: ПРИОР, 2001.-112с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УШКОДЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ТА СМЕРТІ ГРОМАДЯНИНА, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВИКОНАННЯМ НИМ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ГРОМАДЯН 10 1.1 Державна політика у галузі охорони праці 10 1.2 Законодавчі акти та норми, що забезпечують юридичні гарантії на охорону праці 16 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УШКОДЖЕННЯ ТА СМЕРТЬ ГРОМАДЯНИНА, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВИКОНАННЯМ НИМ ТРУДОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 23 2.1 Основні умови організації охорони праці на підприємстві як один із елементів запобігання нещасних випадків на підприємстві 23 2.2 Відповідальність роботодавця 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 • Конституційні обов'язки громадянина України
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права України 7 1.1. Поняття прав, свобод та обов'язків людини та громадянина 7 1.2. Основні принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина 12 Розділ 2. Конституційні обов'язки громадянина України 16 2.1. Захист Вітчизни - основний обов'язок громадянина України 16 2.2. Екологічна безпека - запорука здоров'я нації 18 2.3. Конституційні обов'язки по сплаті податків та зборів 19 2.4. Дотримання Конституції України - гарантія виконання прав та обов'язків людини та громадянина 21 Висновки 23 Список використаних джерел 25

 • Правовий статус, гарантії діяльності та захист трудових прав працівників
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Загальні засади механізму конституційно-правових гарантій забезпечення трудових прав людини та громадянина 7 1.1. Поняття та структура механізму конституційно-правових гарантій забезпечення трудових прав людини та громадянина 7 1.2. Основні гарантії забезпечення трудових прав людини та громадянина 11 1.3. Характеристика конституційних гарантій трудових прав в Україні 18 Розділ ІІ. Правовий статус, гарантії діяльності та захист трудових прав працівників 31 2.1. Трудова правосуб'єктність громадян 31 2.2. Юридичні гарантії трудових прав працівників 36 2.3. Основні гарантії трудових прав, пов"язані з охороною праці 41 Розділ ІІІ. Захист трудових прав в Україні 46 3.1. Розгляд трудових спорів 46 3.2. Юридична відповідальність, як спосіб захисту трудових прав 67 Висновки 81 Література і нормативні акти 86

 • "Внутрішній трудовий розпорядок при виконанні трудових обов'язків"
  ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І. Загальна характеристика правил внутрішнього трудового розпорядку. § 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці. § 2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. § 3. Обов'язки сторін трудового договору. РОЗДІЛ ІІ. Юридична відповідальність при порушенні трудових обов'язків. §1. Поняття дисциплінарного проступку. §2. Дисциплінарна відповідальність та її види. §3. Методи забезпечення трудової дисципліни. РОЗДІЛ ІІІ. Заходи заохочення та заходи впливу, що не є дисциплінарним стягненням відповідно до законодавства. §1. Громадські заходи стягнення та впливу за порушення трудової дисципліни. § 2 Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків. Висновок Список використаної літератури.

 • Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення 6 Розділ 2. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів 14 2.1. Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров'я населення 14 2.2. Злочини, пов'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення 24 Розділ 3. Злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів та інші злочини, що пов'язані зі здоров'ям людини 29 3.1. Злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу 29 3.2. Інші злочини проти здоров'я населення 34 Висновки 39 Задача 1 43 Задача 2 45 Список використаної літератури 48

 • Загальні положення про деліктні зобов'язання
  ПЛАН ВСТУП 2 1. Загальні положення про деліктні зобов'язання 4 1.1.Поняття та елементи деліктних зобов'язань 4 1.2. Деліктна відповідальність як форма реалізації деліктних зобов'язань 6 1.4. Підстави деліктної відповідальності 12 2. Спеціальні делікти 21 2.1. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника 21 2.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади державних і громадських організацій 23 2.3. Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними органами 29 2.4. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 35 2.5. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми і недієздатними 46 2.6. Відповідальність за шкоду, завдану спільними діями кількох осіб 53 3.Відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина 55 3.1. Механізм відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю громадянина 55 3.2. Співвідношення нового механізму відшкодування шкоди 58 з передбаченим правилами раніше прийнятого законодавства 58 3.3. Підстави та умови проведення відшкодування шкоди 61 3.4. Правила відповідальності за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню 75 4. Деліктні зобов'язання за проектом Цивільного кодексу України 85 4.1.Система деліктних зобов'язань в проекті Цивільного кодексу 85 4.2. Новели в регулюванні спеціальних деліктів у проекті Цивільного кодексу України 89 Висновок 98 ЛІТЕРАТУРА 100

 • Юридичний аналіз окремих злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна характеристика тілесних ушкоджень в кримінальному праві 5 1.2. Поняття тілесних ушкоджень: медичний і правовий аспекти 5 1.2. Види тілесних ушкоджень, за які настає кримінальна відповідальність 6 1.3. Система злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень 10 2. Юридичний аналіз окремих злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень 11 2.1. Тяжкі тілесні ушкодження 11 2.2. Середньої тяжкості тілесні ушкодження 15 2.3. Легкі тілесні ушкодження 16 3. Відмінності тілесних ушкоджень за юридичними ознаками 18 3.1. Відмінності різних видів тілесних ушкоджень за суб'єктивними елементами 18 3.2. Відмінності різних видів тілесних ушкоджень за об'єктивними елементами 19 4. Судова практика в справах про злочини проти життя та здоров'я особи 22 Висновки 26 Нормативні акти 28 Література 28

 • Юридичний аналіз окремих злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна характеристика тілесних ушкоджень в кримінальному праві 5 1.2. Поняття тілесних ушкоджень: медичний і правовий аспекти 5 1.2. Види тілесних ушкоджень, за які настає кримінальна відповідальність 6 1.3. Система злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень 10 2. Юридичний аналіз окремих злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень 11 2.1. Тяжкі тілесні ушкодження 11 2.2. Середньої тяжкості тілесні ушкодження 15 2.3. Легкі тілесні ушкодження 16 3. Відмінності тілесних ушкоджень за юридичними ознаками 18 3.1. Відмінності різних видів тілесних ушкоджень за суб'єктивними елементами 18 3.2. Відмінності різних видів тілесних ушкоджень за об'єктивними елементами 19 4. Судова практика в справах про злочини проти життя та здоров'я особи 20 Висновки 31 Нормативні акти 33 Література 33

 • Характеристика медичних ознак тяжких тілесних ушкоджень
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика злочинів, які передбачають кримінальну відповідальність за тяжкі тілесні ушкодження. Юридичні ознаки тяжких тілесних ушкоджень. 7 1.1. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я 7 1.2. Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження 8 1.3. Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження, заподіяного у стані сильного душевного хвилювання 12 1.4. Кримінально-правова характеристика умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця 16 Розділ 2. Характеристика медичних ознак тяжких тілесних ушкоджень 20 2.1. Небезпека для життя 20 2.2. Втрата будь-якого органа або втрата органом його функцій 23 2.3. Душевна хвороба. 24 2.4. Розлад здоров'я, пов'язаний зі стійкою втратою працездатності не менш ніж на одну третину (не менш 33%) 24 2.5. Переривання вагітності 25 2.6. Невиправне знівечення обличчя 25 Розділ 3. Порівняльна характеристика ознак тяжкого тілесного пошкодження від інших видів тілесних ушкоджень 26 3.1. Відмінності різних видів тілесних ушкоджень за суб'єктивними ознаками 26 3.2. Відмінності тілесних ушкоджень від інших видів за медичними ознаками 26 3.3. Судова практика застосування кримінального закону у справах про тілесні ушкодження 28 Висновки 31 Список використаних джерел 35


Cгенерировано за 0.006969 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100