Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «"СУСПIЛЬНИЙ I ДЕРЖАВНИЙ ЛАД РИМУ У ПЕРIОД РЕСПУБЛIКИ ТА ЗМIНИ ЙОГО У ПЕРIОД МОНАРХIЇ".» (ID:73670)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 16 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
І Вступ ……………………………………………………2
ІІ Зміни у суспільному житті Риму напередодні
встановлення республіки …………………………………..7
ІІІ Епоха республіки
1) державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н.е. .…14
2) римське суспільство до початку ІІІ ст. до н.е. ….20
IV Розвиток законодавства
1) закони Дванадцяти таблиць …………………….…27
2) розвиток римського права …………………………..31
3) правове становище римських громадян ……….….41
а) поняття "особи" і правоздатності
б) правове становище римських громадян
в) правове становище латинів і перегримів
г) правове становище рабів
д) правове становище вільновідпущенників
є) правове становище колонів
е) юридичні особи
V Зміни у суспільному житті напередодні та у період
імперії
1) суспільний та державний устрій древнього
Риму в середині ІІ ст. до н.е. ………………………………55
3) соціальний лад Римської імперії в І-ІІ ст. н.е. …..60
2) особливості полісної ідеології ....…………………65
Література ……………………………………………74

Список литературы:

обмежують процент, встановлюючи максимум у в 81/3 % річних [II. 7; 32].
Закони Дванадцяти таблиць торкаються і сімейних відносин. Батько сім'ї
(pater familias) користується необмеженою владою. Він може продавати своїх
дітей в рабство. Правда, сина можна було продавати в рабство лише три рази.
Якщо після цього син отримував свободу, він вийшов з-під влади батька.
Закони Дванадцяти таблиць знайомлять нас з системою покарань за різні
проступки. Поряд зі старовинним таліоном (talio відплата) згадуються штрафи.
Штрафи ці стягуються в ассах, які в той час являли собою шматки міді (аеа rude).
У законах Дванадцяти таблиць відбилася майнова диференціація римського
суспільства. Вони кажуть про багатих (assidui) і бідних (proletarii).
Основ державного устрою закони Дванадцяти таблиць не торкаються, але
ними встановлюється цілий ряд заходів поліцейського характеру (заборона
поховань всередині міста, встановлення ширини доріг).
Текст законів Дванадцяти таблиць до нас не дійшов. Зміст їх відновлюється на
основі посилань різних римських письменників і юристів. Деякі дослідники
відносять Дванадцять таблиць до більш пізнього періоду (Пайс до початку III ст.,
а Ламберг навіть до початку II ст), але архаїзми мови в цитатах, що дійшли до
нас з Дванадцяти таблиць, примітивні форми відносин (наприклад, принцип
таліона) кажуть , що вони дійсно можуть бути віднесені до раннього періоду.
Однак не виключена можливість впливу на римські правові відносини більш
розвинених південноіталійских грецьких законодавств.
Закони Дванадцяти таблиць відображають соціальні відносини римського
суспільства в момент переходу його до рабовласництва. Рабство набуло вже
широкого поширення. Воно може бути поширене на громадян, навіть на членів
сім'ї; разом з тим воно зберігає ще патріархальний характер. Розвивається
приватна власність, але впровадження її в цивільне життя гальмується наявністю
власності колективної, родової.
Закони Дванадцяти таблиць підтверджували Закони Каїулея старовинна
заборона шлюбів між патриціями і плебеями. За даними традиції, лише в 445 р.
згідно із законом, запропонованому трибуном Канулієм, ця заборона знімалася, і
шлюби, укладені між патриціями і плебеями, признавалися законними.
Другий законопроект Канулея передбачав

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Державний лад Риму у період республіки
  План Питання 1. 3 Стародавній Рим. 3 а) Державний лад Риму у період республіки. 3 б) Військові диктатури 9 в) Державний устрій імперії 11 г) Політичний режим імперії 15 д) Римська держава і релігія 20 Питання 2 22 Римське право 22 а) Шлюбно-сімейне право 22 б) Судоустрій і судочинство 24 в) Римські юристи 26 Література 29

 • ГЕТЬМАНСЬКА ВЛАДА В УКРА¬ЇН¬СЬ¬КІЙ КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ ПЕР¬ШОЇ ЧВЕРТІ ХVІІІ ст. (на при¬кла¬ді ді¬я¬ль¬но¬с¬ті І. Ско¬ро¬пад¬сь¬ко¬го)

 • Культура Риму епохи імперії
  Зміст Вступ 3 I. Перехід до монархії. Принципат 4 II. Домінат. Суспільний лад та державний устрій 6 III. Культура Риму епохи імперії 9 3.1. Особливості культурного розвитку в період Ранньої імперії 9 3.2. Культура Римської імперії III ст. н.е. 13 Висновок 16 Список літератури 18

 • Реклама и международній маркетинг
  1. Аренков И. А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики - СПб.: СПбУЭФ, 2001. 2. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. - СПб.: Питер, 2002. 3. Багиев Г. Л., Аренков И. А. Основы маркетинговых исследований - СПб: СПбУЭФ,2000. 4. Багиев Г. Л., Аренков И. А. Основы современного маркетинга: учебно-наглядное пособие- СПб.: СПбУЭФ, 2001. 5. Боумен К. Основы стратегического менеджмента./ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М:Юнити; 2002. 6. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности - М., 1999. 7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 8. Дойль Питер. Мененджмент: стратегия и тактика/ Пер. с англ. А.Вихровский, В. Кузина. :Питер,1999 9. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. - К.: КНЕУ, 1998. 10. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой. – М.: Финпресс, НГАЗиУ, 2001. 11. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. -СПб., 2000. 12. Мищенко А.П. Стратегическое управление. – Днепропетровск, ДУЭП, 2003. 13. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. — М: Банки и Биржи, 2002. 14. Швальбе К. Практика маркетинга для малых и сред¬них предприятий. М.: Республика, 1999. .

 • Римское право
  Зміст І Вступ ІІ Зміни у суспільному житті Риму напередодні встановлення республіки ІІІ Епоха республіки 1) державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н.е. 2) римське суспільство до початку ІІІ ст. до н.е. IV Розвиток законодавства 1) закони Дванадцяти таблиць 2) розвиток римського права 3) правове становище римських громадян а) поняття “особи" і правоздатності б) правове становище римських громадян в) правове становище латинів і перегримів г) правове становище рабів д) правове становище вільновідпущенників є) правове становище колонів е) юридичні особи V Зміни у суспільному житті напередодні та у період імперії 1) суспільний та державний устрій древнього Риму в середині ІІ ст. до н.е. 3) соціальний лад Римської імперії в І-ІІ ст. н.е. 2) особливості полісної ідеології Література

 • Державний лад СРСР 1922-1992 рр
  ПЛАН Вступ Розділ 1. Державний лад СРСР з часів його утворення до прийняття Конституції 1936 року. 1. Розвиток радянського державного апарату в умовах переходу до нової економічної політики. 2. Державний лад СРСР в роки індустріалізації при переході до колективізації. Розділ 2. Становище СРСР в довоєнний та післявоєнний період. 1. Вищі державні органи за “сталінською конституцією”. 2. СРСР в роки війни. Післявоєнна піраміда влади Розділ 3. Державне будівництво в роки розвинутого соціалізму та при переході до комунізму. 1. Перебудова державного механізму після розкриття культу особи. 2. Радянська держава в умовах уповільнення темпу суспільного розвитку. 3. Реформування державного ладу СРСР та його остаточний розпад. Висновки Список використаної літератури

 • Суспільно-політичний лад і право України у повоєнні роки, в період десталінізації і неосталінізму
  План. 1. Суспільно-економічний лад. 2. Державний лад. 3. Право.

 • Що означає державний і суспільний лад України
  1. Що означає державний і суспільний лад України? 3 2.Практичне завдання 8 Література: 10

 • скіфське царство
  План 1. Скіфське царство 2. Державний устрій, суспільний лад, джерело права 3. Античні міста-держави. Боспорське царство 4. Державний устрій, суспільний лад і джерела права в містах Північного Причорномор'я


Cгенерировано за 0.007391 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100