Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Початки підприємницької діяльності. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів.» (ID:73680)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 10 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

П Л А Н
1. Основні етапи створення підприємства.
2. Вибір госпордарської діяльності підприємства. Визначення ринкової стратегії підприємства.
3. Характеристика основних джерел формування коштів підприємства та основних методів фінансування.
4. Мета та функції бізнес-планування. Характеристика бізнес-плану.

Список литературы:

Кожен конкретний план має свої особливості й не існує універсального бізнес-плану, але процес його складання має свою обов'язкову внутрішню логіку.

1 - вибір продукції (послуги), котра буде запропонована на ринку;
2 - дослідження зовнішнього середовища (у тому числі ринку) майбутнього бізнесу;
3 - обгрунтування і вибір місця розміщення майбутнього бізнесу;
4 - прогнозування обсягів і доходів від продажу продукції (послуг);
5 - визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу;
6 - розробка цінової і торговельної політики, вибір способів реклами і просування товарів до споживачів;
7 - обгрунтування вибору форми організації бізнесу, характеристика власників фірми, керівників, якості персоналу, оргструктури, системи оплати праці;
8 - опис потенційно можливих ризиків бізнесу;
9 - оцінка очікуваного прибутку та збитків;
10 - формування висновків, що відображають основні положення бізнесу.

Що стосується плану доходів і витрат інвестори звичайно вимагають провести аналіз і розрахувати точку беззбитковості, тобто визначити таку ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції бізнесу повністю покривають усі витрати, що зв'язані з її виготовленням і реалізацією.
Вона розраховується за формулою:
Взуп
Тбз =
Упр - Впз

Тбз - точка беззбитковості (кількість одиниць продукції);
Взуп - загальні умовно-постійні витрати грошові одиниці;
Цпр - продажна ціна за одиницю продукції, грош.од.;
Впз - питомі змінні витрати, грош. од.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Теоретичні основи інвестування підприємницької діяльності
  Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інвестування підприємницької діяльності 1.1. Поняття й економічна природа інвестицій та інвестиційної діяльності 1.2. Джерела фінансування інвестиційних ресурсів підприємства 1.3. Нормативне забезпечення інвестування підприємницької діяльності Розділ 2. Етапи створення приватного підприємства 2.1. Формування підприємницької ідеї 2.2. Технологія створення приватного підприємства Розділ 3. Бізнес-план приватного підприємства Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

 • Створення підприємства і порядок його реєстрації
  План Вступ 3 Створення підприємства і порядок його реєстрації 4 1. Поняття правової форми організації підприємств 4 2. Законодавча база створення підприємства і його реєстрація 5 3. Реєстрація підприємницької діяльності 20 4. Державна реєстрація підприємства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 26

 • Організація підприємницької діяльності
  Зміст 1. Загальні засади здійснення підприємницької діяльності…2 2. Характеристика основних організаційно - правових форм здійснення підприємницької діяльності…………………………….7 3. Порядок утворення, реєстрації і припинення суб'єктів підприємницької діяльності………………………………………….11 Перелік використаних джерел…………………………………..18

 • Організаційні форми підприємництва.
  П Л А Н 1. Міжнародна класифікація організаційних форм бізнесу. Особливості створення, переваги та недоліки різноманітних організаційно-правових форм підприємницької діяльності. 2. Правові форми організації підприємницької діяльності в Україні. Форми здійснення приватної підприємницької діяльності. 3. Особливості створення господарських товариств: повного, командитного, товариства з додатковою відповідальністю. 4. Особливості створення та функціонування товариств з обмеженою відповідальністю.

 • ЗВІТ з переддипломної практики
  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика підприємства 1.1. Паспорт підприємства 1.2. Динаміка техніко-економічних показників діяльності Розділ 2. Опис та аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства. 2.1. Оцінка та аналіз базової підприємницької стратегії розвитку підприємства та його функціональних стратегій 2.2. Аналіз динаміки, структури, джерел формування підприємницького капіталу 2.3. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства 2.4. Система планування діяльності підприємства 2.5. Взаємовідносини підприємства з партнерами та форми співробітництва 2.6. Ефективність маркетингової діяльності підприємства. 2.7. Оцінка виробничого потенціалу та рівня його використання. 2.8. Ефективність управління фінансами та витратами підприємства та ризиковості його діяльності. Висновки Список використаних джерел Додатки

 • Звіт з практики
  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика підприємства 1.1. Паспорт 1.2. Динаміка техніко-економічних показників діяльності РОЗДІЛ 2. Опис та аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства 2.1. Оцінка та аналіз базової підприємницької стратегії розвитку підприємства та його функціональних стратегій 2.2.Аналіз динаміки, структури, джерел формування підприємницького капіталу 2.3. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства 2.4. Система планування діяльності підприємства 2.5. Взаємовідносини підприємства з партнерами та форми співробітництва 2.6. Ефективність маркетингової діяльності підприємства 2.7. Оцінка виробничого потенціалу та рівня його використання 2.8. ефективність управління фінансами та витратами підприємства та ризиковості його діяльності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

 • Основні види та форми підприємницької діяльності підприємств в умовах ринкової економіки
  ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Цілі та завдання створення та розвитку підприємства 5 1.1. Ціль функціонування підприємства 5 1.2. Конкуренція та підприємство 7 1.3. Підприємницька діяльність підприємства 8 2. Основні види та форми підприємницької діяльності підприємств в умовах ринкової економіки 10 2.1. Види підприємницької діяльності 10 2.2. Форми підприємств 15 2.3. Малі підприємства та їх розвиток 17 2.4. Умови, необхідні для підприємницької діяльності підприємства 18 3. Ринкова модель та конкурентноздатність підприємства 20 3.1. Ринок та ринкова система 20 3.2. Типи ринкових відносин 23 3.3. Механізм функціонування підприємства 25 3.4. Регулююча роль якості продукції 27 4. Основні напрями підвищення ефективності виробництва 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 • ПРИБУТОК ЯК ОСНОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТСВА ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ
  Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та використання прибутку як основи підприємницької діяльності. 1.1. Поняття, економічна суть прибутку, як показника підприємницької діяльності підприємства 1.2. Основні показники прибутку. Їх характеристика 1.3. Методи формування та розподілу прибутку в підприємницькій діяльності підприємства. Розділ 2. Практика формування прибутку як основи підприємницької діяльності на прикладі ПП «Техновік-Трейд». 2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2.2. Аналіз валового доходу і валових витрат. 2.3. Методи розрахунку прибутку від реалізації . 2.4. Фактори впливу на розмір прибутку в підприємницькій діяльності Розділ 3. Шляхи підвищення прибутку як основи підприємницької діяльності 3.1. Заходи спрямовані на _________ 3.2. Прогнозна модель формування то використання прибутку.

 • Здійснення контролю на підприємстві як запорука ефективного менеджменту
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично-методичні аспекти здійснення контролю на підприємстві як запоруки ефективного менеджменту 5 1.1 Сутність контролю та його основні принципи і функції 5 1.2 Види, типи і форми контролю, їх характеристика 10 1.3 Процес контролю: характеристика основних етапів 23 Розділ 2. Особливості здійснення конролю на підприємстві ТОВ „Агрофірма Княжичі” 27 2.1 Загальна характеристика підприємства 27 2.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства 29 2.3 Особливості здійснення контролю та шляхи його підвищення на підприємстві ТОВ „Агрофірма „Княжичі” 38 Висновки 48 Список використаних джерел 52 Додатки 55


Cгенерировано за 0.011279 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100