Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК У НОРМАТИВНІЙ ТА ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ» (ID:73745)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 30 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК У НОРМАТИВНІЙ ТА ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 5
1.1 Нормативна база, що регулює питання відпочинку 5
1.2 Визначення поняття відпочинку. Основні види відпочинку 6
2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ВІДПУСТОК 11
2.1 Трудові відпустки 11
2.2 Додаткові відпустки 14
2.3 Соціальні відпустки 16
2.4 Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати 19
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПУСТОК 23
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

Список литературы:

13. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: Затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. №7 (із змінами, внесеними наказом Мінпраці та соціальної політики України від 5 лютого 1998 р. №18) // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. - 1997. - №12. - С. 27-28; 1998. -№3. -С. 38.
14. Трудове право: Підручник / За редакцією О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - Київ : Вентурі, 1996. - 134 с.
15. Ф. Гапоненко, Ф.Н. Михайлов. Трудовое право, - М.: ЮНИТИ, 2002. - 463 с.
16. Цивільний кодекс України. - Київ: Юрінком Інтер, 1997.
17. Юридичний словник-довідник.- Київ: Наука, 1996.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ВІДПУСТОК
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК У НОРМАТИВНІЙ ТА ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 5 1.1 Нормативна база, що регулює питання відпочинку 5 1.2 Визначення поняття відпочинку. Основні види відпочинку 6 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ВІДПУСТОК 11 2.1 Трудові відпустки 11 2.2 Додаткові відпустки 14 2.3 Соціальні відпустки 16 2.4 Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати 19 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПУСТОК 23 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

 • Основні підходи до визначення терміну "державний службовець"
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Основні підходи до визначення терміну "державний службовець" 4 2. Реалізація права на державну службу 7 3. Правовий статус державного службовця в адміністративно-правовій літературі 11 Висновки 19 Література 20

 • Правовий статус державного службовця в адміністративно-правовій літературі
  Зміст Вступ 3 1. Поняття державного службовця 4 2. Вимоги, що ставляться до державних службовців 6 3. Правовий статус державного службовця в адміністративно-правовій літературі 8 Висновки 16 Перелік використаних джерел 17

 • Місце адміністративного права в правовій системі
  Зміст 1. Місце адміністративного права в правовій системі 3 2. Взаємозв'язок адміністративного права з суміжними галузями права 5 Висновки 10 Список використаних джерел 11

 • Відпустки як основна форма реалізації права на відпочинок
  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття часу відпочинку та його види 5 1.1. Поняття та значення часу відпочинку. Перерви: поняття та тривалість . 5 1.2. Вихідні та святкові дні 6 1.3. Поняття та види відпусток: загальна характеристика. 10 Розділ 2. Відпустки як основна форма реалізації права на відпочинок 15 2.1.. Трудові відпустки: основні та додаткові 15 2.2.. Соціальні відпустки 20 2.3. Відпустки без збереження заробітної плати 22 ВИСНОВКИ 25 Перелік використаної літератури 26

 • Місце екологічного права в правовій системі України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття та предмет екологічного права України 5 1. Поняття та ознаки екологічного права як галузі правової системи України 5 1.2. Система та принципи екологічного права України 6 1.3. Предмет екологічного права України 10 2. Місце екологічного права в правовій системі України 11 2.1. Екологічне право та суміжні галузі права 11 2.2. Взаємодія екологічного права з іншими галузями правової системи України. 17 Висновки 20 Література 22

 • Реалізація норм права
  ЗМІСТ І. Вступ 3 ІІ. Розділ І. Реалізація норм права: поняття та форми 5 1. Поняття “реалізація права” 5 2. Форми реалізації норм права 9 ІІІ. Розділ ІІ. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації 12 1. Загальна характеристика застосування норм права 12 2. Ознаки та основні стадії застосування норм права 14 ІV. Розділ ІІІ. Характеристика окремих стадій застосування норм права 17 1. Встановлення фактичних обставин справи 17 2. Встановлення юридичної основи справи Винесення рішення по справі 19 V. Висновки 24 VІ. Список літератури і нормативних актів 26

 • Земельне право та його місце в правовій системі України.
  Зміст 1. Земельне право та його місце в правовій системі України. Земля як об'єкт земельних відносин. Правові форми власності на землю 3 2. Поняття права користування землею, його суб'єкти, об'єкти та види 9 3. Підстави та порядок виникнення та припинення права землекористування 14 4. Земельна реформа та приватизація земель в Україні 18 Практичні завдання 21 Список використаних джерел 24

 • Загальна характеристика адміністративного права
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Приватне і публічне право: їх співвідношення 5 Розділ 2. Загальна характеристика адміністративного права 10 2.1. Становлення і розвиток адміністративного права 10 2.2. Поняття адміністративного права 16 2.3. Метод адміністративного права 24 Розділ 3. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права 30 3.1. Місце адміністративного права в правовій системі 30 3.2. Взаємозв'язок адміністративного права з суміжними галузями права 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39


Cгенерировано за 0.005311 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100