Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Фізичне та психічне здоров'я людини. Поняття психофізіологічної єдності» (ID:73754)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 13 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План
1. Фізичне та психічне здоров'я людини. Поняття психофізіологічної єдності 3
2. Обґрунтувати необхідність та загальні правила гартування 8
3. Валеологічні методики самодіагностики. Провести оцінку особисто Вашої оптимальної маси тіла та індексу ВМІ, ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи 12
Список використаної літератури 13

Список литературы:

Список використаної літератури
1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М.: Физкультура и спорт, 1987.
2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.О. Медична валеологія. - К.: Здоров'я, 1998. - 248 с.
3. Бабин І.І., Царенко А.В., Черняк В.М. та ін. Пізнавай себе, Тернопіль, 1996. - 232 с.
4. Билич Г.Л., Назарова Л.В. Основы валеологии - СПб., "Водолей", 1998. - 560 с.
5. Брегг П.С. Здоровье и долголетие. М.: Грэгори - Пэйдж, 1996. - 415 с.
6. Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье. - Л.: Наука, 1987. - 125 с.
7. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології - К.: ІЗМН, 1997. - 224 с.
8. Валеологія (інформаційно-методичний збірник), К.: Знання України.-1996. - 336 с.
9. Газета "Валеологія", 1999-2000.
10. Грушко В.С. Основи здорового способу життя, Тернопіль - 1999. - 368 с.
11. Гуманистический подход к охране здоровья / отв. ред. Н. Берковитц; пер. с англ. под ред. Григорьева К.В. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 254 с.
12. Дубровский В.И. Валеология, здоровый образ жизни. - М.: Флинта, 1995. - 560 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Фізичне та психічне здоров'я людини. Поняття психофізіологічної єдності
  План 1. Фізичне та психічне здоровлюдини. Поняття психофізіологічної єдності 3 2. Обґрунтувати необхідність та загальні правила гартування 5 3. Валеологічні методики самодіагностики. Провести оцінку особисто Вашої оптимальної маси тіла та індексу ВМІ, ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи 9 Список використаної літератури 10

 • Поняття про "здоров`я", його тлумачення та значення
  Зміст Вступ 3 1. Поняття про "здоров`я", його тлумачення та значення 6 2. Основні фактори та умови, які зумовлюють стан здоров`я, їх характеристика 10 3. Значення культури, свідомості людини та її відношення до свого здоров`я, наука управління здоров`ям 17 4. Критерії, ознаки здоровлюдини, поняття про валеологічний моніторинг 22 5. Порушення здоров`я: три стани захворювання, їх основні причини та шляхи запобігання 25 Висновок 30 Література 31

 • Фізичне виховання школярів з порушеннями постави
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Здоров'я і хвороба як основні категорії, що визначають стан організму людини 5 1.1. Загальне вчення про хворобу 5 1.2. Здоров'я і хвороба - єдність протилежностей 8 1.3. Вплив фізичних вправ на відновлення та покращення здоров'я школярів 12 Розділ 2. Фізичне виховання школярів з порушеннями постави 20 2.1. Загальне поняття про поставу. Характерні ознаки правильної постави 20 2.2. Причини порушення постави 22 2.3. Характеристика видів порушень постави 25 2.4. Методика корекції дефектів постави 28 Розділ 3. Значення коригуючої гімнастики для формування постави та способи усунення порушення постави 32 3.1. Витяжка і вольова напруга 32 3.2. Коригуюча гімнастика 32 3.3. Плавання і спортивна гімнастика 33 3.4. Волейбол і баскетбол 33 Висновки 35 Список використаної літератури 36 Додатки 38

 • Поняття про здоров'я, його тлумачення та значення
  Зміст 1. Поняття про здоров'я, його тлумачення та значення 3 2. Основні фактори та умови, які зумовлюють стан здоровья , їх характеристика 4 3. Значення культури, свідомості людини та її відношення до свого здоров'я, наука управління здоров'ям 6 4. Критерії, ознаки здоровлюдини, поняття про валеологічний моніторинг 6 5. Порушення здоров'я : складові хвороби, їх основні причини та шляхи запобігання 8 Список використаної літератури 11

 • Теоретичні проблеми психічного здоров’я та сенсу життя
  Зміст Вступ Розділ І Теоретичні проблеми психічного здоров’я та сенсу життя 1.1 Теоретичні підходи до розуміння психічного здоров’я ……..стр. 1.2 Проблема сенсу життя в сучасній гуманістичній психології ……. .стр. 1.3 Інтерсуб’єктно-діалогічна класифікація емоцій, почуттів і цінностей як феноменів……..стр. Роздіп ІІ Методика емпірико-практичного дослідження взаємозв’язку психічного здоров’я і сенсу життя. 2.1 Цілі, завдання програма емпірико- практичного дослідження психічного здоров’я і сенсу життя ………..стр. 2.2 Методики емпіричного дослідження психічного здоров’я і сенсу життя: - "Емоційне вигоряння". - "Надія". - "Межові сенси". - "Напиши листа другу" ……………………стр. Розділ ІІІ Особливості взаємозв’язку психічного здоров’я і сенсу життя у працюючих, непрацюючих та хворих людей. 3.1 "Емоційне вигоряння" та "Надія"………….стр. 3.2 Психічне здоров’я та "межові сенси" ………..стр. 3.3 Психічне здоров’я та сенс інтимно-дружньої комунікації………стр. Висновок Список використаних джерел Додатки

 • "Природні фактори здоров'я"
  З М І С Т Вступ 3 1. Космічні закони, їх значення для людини,її здоров`я 5 2. Єдність та взаємодія природи і людини 7 2.1. Неоднозначність дії чинника на різні функції. 9 2.2. Різноманітність реакцій у відповідь на дію чинників середовища в окремих особин виду. 10 3. Поняття про біополе людини, його характеристика та значення для здоров`я. 12 3.1. Біополе живого 12 3.2. Невидимі тіла людини 14 3.3. Аура фізичних полів людини 15 4. Біологічні ритми організму людини, їх види та значення 19 4.1. Тимчасова організація біологічної системи 19 4.2. Механізми біологічних ритмів 19 4.3. Космос і біологічні ритми 20 4.4. Види біоритмів 21 4.5. Біологічні ритми і вік 23 4.6. Значення біоритмів для здоров`я 24 5. Вплив на організм людини космічних тіл, основи медичної астрології 26 6. Клімат, погода та їх вплив на здоровлюдини 31 7. Забруднення біосфери, екологічні проблеми сучасності та шляхи їх розв`язання 37 Висновок 45 Література 47

 • Єдність та взаємодія природи і людини
  Вступ 3 1. Космічні закони, їх значення для людини,її здоров`я 5 2. Єдність та взаємодія природи і людини 7 2.1. Неоднозначність дії чинника на різні функції. 7 2.2. Різноманітність реакцій у відповідь на дію чинників середовища в окремих особин виду. 10 3. Поняття про біополе людини, його характеристика та значення для здоров`я. 12 3.1. Біополе живого 12 3.2. Невидимі тіла людини 14 3.3. Аура фізичних полів людини 15 4. Біологічні ритми організму людини, їх види та значення 19 4.1. Тимчасова організація біологічної системи 19 4.2. Механізми біологічних ритмів 19 4.3. Космос і біологічні ритми 20 4.4. Види біоритмів 21 4.5. Біологічні ритми і вік 23 4.6. Значення біоритмів для здоров`я 24 5. Вплив на організм людини космічних тіл, основи медичної астрології 26 6. Клімат, погода та їх вплив на здоровлюдини 31 7. Забруднення біосфери, екологічні проблеми сучасності та шляхи їх розв`язання 37 Висновок 45 Література 47

 • психичне та духовне здоров'я людини
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 1.1. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗДОРОВ'Я 4 1.2. КРИТЕРІЇ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ПОНЯТТЯ СТРЕСУ 5 1.3. ЗДОРОВ'Я І ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ 6 1.4. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 9 2. ОСНОВИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ 13 2.1. УСПІХ, САМОПОВАГА І ДОМАГАННЯ 13 2.2.НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ САМООЦІНКИ 16 2.3. МЕТОДИКИ САМООЦІНОК 17 3. ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я 21 3.1. СТРЕСОВА РЕАКЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ 21 3.2. ПРИХОВАНІ СТРАХИ І КОМПЛЕКСИ ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХІЧНОЇ РІВНОВАГИ ТА ДУШЕВНОГО ЗДОРОВ'Я 23 ВИСНОВКИ 30 ЛІТЕРАТУРА 33

 • Радіаційне забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров'я людини
  План 1. Антропічний вплив на біосферу 3 2. Радіаційне забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоровлюдини 12 2.1. Радіаційне забруднення на території України 12 2.2. Радіоактивне випромінювання та методи його вимірювання 14 2.3. Вплив радіації та отруйних речовин на здоровлюдини 16 2.4. Вплив отруйних речовин на здоровлюдини 18 2.5. Розповсюдження радіаційного забруднення на повітряну, водну сферу, грунти та рослинний світ 18 Список використаної літератури 20


Cгенерировано за 0.007506 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100