Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «Оцінка ринку страхування життя в Україні і визначення перспектив його розвитку.» (ID:73859)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 74 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ....................................................................................................................................................2
Розділ 1. Організаційно-правові засади страхування життя в Україні:
1.1. Страхування життя як економічна категорія............................................................................4
1.2. Законодавче регулювання діяльності страховика....................................................................7
Розділ 2. Соціально-економічні аспекти страхування життя в Україні:
2.1. Оцінка кон'юнктури страхового ринку України....................................................................17
2.2. Роль страхування життя в соціальному розвитку держави...................................................24
Розділ 3. Основні напрямки розвитку ринку страхування життя:
3.1. Удосконалення державного нагляду та регулювання...........................................................30
3.2. Удосконалення системи законодавчого забезпечення страхових компаній.......................38
Висновки...........................................................................................................................................46
Список літератури............................................................................................................................49
Додатки

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Поняття страхування життя. Договір страхування життя
  План: Вступ 3 1. Поняття страхування життя. Договір страхування життя. 4 2. Види страхування життя 7 2.1 Страхування дітей 7 2.2 Страхування до вступу в шлюб 9 2.3 Довічне страхування 11 2.4 Страхування додаткової пенсії 12 2.5 Змішане страхування життя 12 Висновок 16 Список використаних джерел 17

 • Особливості розвитку страхового ринку в Україні
  Вступ 3 1. Виникнення страхування в Україні 3 2. Особливості розвитку страхового ринку в Україні 8 3. Основні чинники розвитку страхової справи в Україні 10 4. Розвиток страхування в Україні на сучасному етапі 13 Висновки 20 Список використаної літератури 22

 • Вимоги українського законодавства, щодо договорів страхування життя
  Зміст 1. Вимоги українського законодавства, щодо договорів страхування життя 3 2. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку 10 3. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страховика 14 4. Особливості страхового маркетингу 17 5. Страхування космічних ризиків 19 Задача 8 21 Задача 18 23 Задача 28 24 Література 25

 • Урахування циклічності розвитку ринку металопродукції при плануванні завантаження виробничих потужностей підприємства на матеріалах ВАТ „...”
  Вступ 3 Розділ 1. Аналітична оцінка фінансового стану і перспектив розвитку підприємства 5 1.1. Характеристика підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності 5 1.2. Діагностика ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства і перспектив його розвитку 8 1.3. Аналіз сучасного фінансового стану підприємства і динаміки основних фінансових показників 11 Розділ 2. Урахування циклічності розвитку ринку металопродукції при плануванні завантаження виробничих потужностей підприємства 17 2.1. Постановка проблеми і загальна характеристика способу синхронізації планової роботи та циклічності розвитку ринку металопродукції 17 2.2. Порівняння діючої і нової технології планування виробництва металопродукції з урахуванням циклічності розвитку ринку 26 2.3. Оцінка економічної ефективності нового способу урахування циклічності та планування техніко-економічних показників діяльності підприємства в разі реалізації проекту 35 Висновки 40 Список використаних джерел 42 Додатки 43

 • Перспективи розвитку страхування в Україні
  З М І С Т Вступ 3 РОЗДІЛ І. Загальна характеристика відносин в сфері страхування 5 1.1. Поняття та значення страхування 5 1.2. Функції страхування 8 1.3. Види страхування 12 РОЗДІЛ І. Перспективи розвитку страхування в Україні 22 2.1. Досвід страхування в зарубіжних країнах 22 2.2. Проблеми та напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування в Україні 29 Висновок 35 Список використаних джерел 37

 • Особливості ринку праці в Україні
  Вступ 3 1. Загальна характеристика ринку праці в Україні 5 1.1. Стан ринку праці в Україні 5 1.2. Проблеми ринку праці в Україні 6 2. Особливості ринку праці в Україні 10 2.1. Визначення особливостей ринку праці в Україні 10 2.2. Перспективи розвитку ринку праці в Україні 13 3. Основні напрямки соціальної політики в Україні 19 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 • Класичні види страхування життя
  Вступ 3 1. Класичні види страхування життя. 4 2. Страхування ренти і пенсії. 12 3. Методика формування резервів зі страхування життя. 14 Висновки 19 Виконайте тести: 20 III. Розв’язати задачу: 20 Список літератури 22

 • Екологічне страхування
  Вступ 3 Розділ 1. Фундаментальні основи екологічного страхування як одного з різновидів страхування 7 1.1.Поняття, сутність страхування 7 1.2.Види страхування відповідно до чинного законодавства України 13 1.3. Екологічне страхування в системі страхування 35 Розділ 2. Техніко-економічне обґрунтування розвитку ринку екологічного страхування 42 2.1. Деякі аспекти розробки національної концепції екологічного страхування 42 2.1.1. Актуальність питання впровадження екологічного страхування в Україні 42 2.1.2. Екологічне страхування в Світі 45 2.1.3. Об'єкти екологічного страхування в Україні 48 2.2. Техніко-економічна характеристика використання екологічного страхування в організації 50 2.3. Проблеми та переваги використання екологічного страхування в організації 55 Розділ 3. Вибір стратегії екологічного страхування в організації 59 3.1. Шляхи впровадження екологічного страхування 59 3.2. Можливості удосконалення екологічного страхування в екологічному менеджменті організації 82 Висновки 87 Список використаної літератури 90

 • Проблемні питання страхування співробітників органів внутрішніх справ
  ЗМІСТ ВСТУП 6 Розділ 1. Загальна характеристика обов'язкового державного страхування життя і здоров'я співробітників органів внутрішніх справ 11 1.1. Історія розвитку обов'язкового державного страхування життя і здоров'я співробітників органів внутрішніх справ 11 1.2 Правове регулювання страхування співробітників органів внутрішніх справ України 43 1.3 Аналіз поняття і основних елементів страхових правовідносин по обов'язковому страхуванню співробітників органів внутрішніх справ 54 Висновки до розділу 1 70 Розділ 2. Проблемні питання страхування співробітників органів внутрішніх справ 71 2.1 Визначення прав і обов'язків сторін за договором обов'язкового державного страхування життя і здоров'я співробітників ОВС 71 2.2 Виявлення суті і особливостей відповідальності у разі невиконання договору обов'язкового державного страхування життя і здоров'я співробітників ОВС 86 2.3 Розробка пропозицій і рекомендацій, що забезпечують розвиток обов'язкового державного страхування життя і здоров'я співробітників ОВС 94 Висновки до розділу 2 101 Висновки 102 Список використаної літератури 105


Cгенерировано за 0.009435 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100